Płock 22-01-2020 godz. 23:48
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PŁOCKU

TOMASZ PEDA

Dane Adresowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Tomasz Peda

ul. Kościuszki 3 lok. 6
09-402 Płock

tel.: (24) 262 24 30
fax.: (24) 268 86 79

Bank BGŻ S.A. nr konta :

85 2030 0045 1110 0000 0203 0240
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy i nazwę płatnika.

Adres e-mail: plock3@komornik.pl
Adres www: www.KomornikPlock.pl

Przyjęcia interesantów w kancelarii:
Pon.-Wt,Czw.-Pt.: 10.00-14.00
Środy: 10.00-16.00
Przyjęcia interesantów przez komornika:
Wtorki: 10.00-14.00

Obsługujemy wnioski:

Mamy dostęp do systemów:


Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy SR w Płocku Tomasz Peda (Płock, Kościuszki 3, dawniej Rewir 3) jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej SR w Płocku tj. Miasto Płock oraz Gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Iłów, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród, jak również kancelaria nie posiada zaległości wobec czego ma prawo przyjąć do egzekucji wnioski na podstawie art. 8 uoksie - Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonując wyboru komornika Wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

BROWN BLUE ORANGE